men1 men2  men31

men4 men5  men6

UWAGA!
Od 25 maja 2020 r. obowiązuje nowa stawka żywieniowa za obiady - 6,40 zł.

Strona głównaWspółpraca z instytucjami

Współpraca z instytucjami

Zespół Szkół w Maszewie Dużym podejmuje współpracę z następującymi instytucjami: 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Udziela pomocy uczniom mającym trudności w nauce, z problemami rozwojowymi, emocjonalnymi. Uczniowie objęci są opieką pedagogiczną, psychologiczną oraz logopedyczną na terenie szkoły. Z porad tych specjalistów mogą również skorzystać rodzice, podczas indywidualnych spotkań, pogadanek, prelekcji.

 

Komenda Miejska Policji w Płocku i Posterunek w Starej Białej

Organizuje spotkania tematyczne dla młodzieży szkolnej z udziałem policjantów. Tematyka spotkań dotyczy zasad bezpiecznego zachowania się w szkole, w domu, na ulicy itp. Wspólne programy profilaktyczne szkoły i policji dotyczą zagrożeń przestępczością, demoralizacji narkomanii i nikotynizmu, wychowania w trzeźwości, które głównie skierowane są do młodzieży gimnazjalnej. Policja pomaga również szkole w rozwiązywaniu trudnych problemów, mających cechy przestępcze.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku i OSP z terenu gminy Stara Biała

Dzięki współpracy dzieci mają możliwość poznania sprzętu gaśniczego i pracy strażaka w Komendzie OSP w Płocku. Odbywają się także pokazy akcji ratunkowych przy obiekcie szkolnym.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej

Zapewnia dzieciom i rodzicom z rodzin wielodzietnych oraz będących w trudnej sytuacji materialnej bezpłatne obiady, niezbędne przybory szkolne oraz podręczniki.

 

Urząd Gminy w Starej Białej

Finansuje przejazd dzieci autobusem z obwodu szkoły, funduje stypendia naukowe i sportowe dla uczniów, dofinansowuje wyjazdy na Zieloną Szkołę. Jest organem prowadzącym Zespołu Szkół w Maszewie Dużym. Dofinansowuje dokształcanie nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wydział Oświaty Zdrowotnej w Płocku, Zarząd Rejonowy PCK w Płocku Organizuje konkursy prozdrowotne promujące zdrowy styl życia. Dzięki współpracy pozyskiwane są różnego rodzaju materiały poglądowe. Na terenie szkoły uczniowie Szkolnego Koła PCK organizują zbiórki pieniężne dla ludzi samotnych, chorych i potrzebujących.

 

Schronisko dla zwierząt w Płocku

Uczniowie całej społeczności szkolnej organizują zbiórkę pieniężną, zbiórkę karmy, kocy, karimat i innych akcesoriów niezbędnych dla zwierząt.

 

Płocki Ogród Zoologiczny

Przybliża dzieciom treści przyrodnicze podczas wycieczek oraz lekcji dydaktycznych.

 

Leśniczówka w Brwilnie

Uczniowie mają możliwość uczestnictwa rajdach, biwakach, piknikach, wycieczkach orgaznizowanych na terenie leśniczówki.

 

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej

Uczniowie oglądają wystawy, biorą udział w lekcjach pokazowych i pozyskują materiały poglądowe.

 

Gospodarstwo Ekologiczne w Grzybowie gm. Słubice

Organizuje zajęcia edukacyjne dla klas 0-III połączone z działalnością praktyczną na terenie wiejskiej zagrody (wypiek chleba, produkcja świec, wycinanka łowicka).

 

Skansen w Sierpcu

Udostępnia zwiedzanie Muzeum Wsi Mazowieckiej, prezentuje filmy o różnorodnej tematyce oraz posiada w ofercie szeroką gamę lekcji dydaktycznych.

 

Muzeum Mazowieckie w Płocku, Muzeum Diecezjalne w Płocku

Organizują lekcje muzealne oraz zwiedzanie wystaw tematycznych.

 

Teatr Dramatyczny w Płocku, Kino „Przedwiośnie”, Kino „Helios” w Płocku

Uczniowie mają możliwość oglądania sztuk teatralnych oraz filmów dotyczących omawianych lektur oraz baśni dziecięcych.

 

Książnica Płocka, Biblioteka „Chotomek” w Płocku

Umożliwia zwiedzanie wystaw oraz organizuje spotkania z autorami książek.

 

Parafia św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie - Kościół p.w. św. Królowej Jadwigi w Maszewie Dużym

Organizuje rekolekcje adwentowe oraz wielkopostne, misje.

 

Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie

Uczniowie angażują się w życie podopiecznych domu, odwiedzając ich, prezentując programy słowno-muzyczne z okazji różnych uroczystości.

 

Szkoła Muzyczna w Płocku

Organizuje koncerty dla dzieci i młodzieży na terenie szkoły muzycznej oraz naszej szkoły.

 

Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec ZHP w Płocku

W szkole funkcjonuje gromada zuchowa „Leśne duszki”, która uczestniczy w rajdach zuchowych organizowanych przez Komendę Hufca ZHP w Płocku.

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Płocku, Biuro Turystyczne „Trendy Travel” w Płocku

Organizuje przewóz uczniów wraz z opiekunami na wycieczki krajoznawczo-turystyczne.

 

Bank Spółdzielczy w Starej Białej

W ramach współpracy z baniem, w szkole działa Szkolna Kasa Oszczędności. Bank jest fundatorem nagród w licznych konkursach, dofinansowuje i współorganizuje wycieczki, zakupuje pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny do szkoły.


Program opracowała komisja w składzie:
Aneta Mikołajewska
Irena Milczarek
Ewa Kubacka

gminabip  men     kur 

efs 

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

Logo Magiczna Moc Bajek 1

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine