Strona głównaProjekt "Lepszy start w edukacyjną przyszłość"

"Lepszy start w edukacyjną przyszłość"

kapludzW roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego "LEPSZY START W EDUKACYJNĄ PRZYSZŁOŚĆ" realizowanego przez Gminę Stara Biała.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest:

·   Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I – III Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała, poprzez wsparcie indywidualnego rozwoju dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych uczniów w okresie realizacji projektu ( od IX 2013 do VI 2014).

Celami szczegółowymi projektu są:

·         Zapewnienie uczniom z klas I-III oferty edukacyjnej, wychowawczej oraz profilaktycznej, zgodnej z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi, poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego.

·         Stworzenie warunków umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne.

Projekt skierowany jest do uczniów z klas I - III. Weźmie w nim udział 54 uczniów( 26 dziewczynek i 28 chłopców) z naszej szkoły. W ramach projektu zaplanowano organizację następujących zajęć pozalekcyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego:

·         Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego.

·         Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki.

·         Zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie.

·         Gimnastyka korekcyjna dla uczniów z wadami postawy.

·         Zajęcia dla dzieci uzdolnionych językowo.

·         Zajęcia dla dzieci uzdolnionych artystycznie.

·         Zajęcia logopedyczne.

Dzięki realizacji projektu nasza szkoła pozyska fundusze na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia w/w zajęć pozalekcyjnych oraz 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem do zajęć logopedycznych i matematycznych o łącznej kwocie 49.800 zł.

                                                                                                Szkolny Koordynator Projektu: Beata Rękawek

efs

 

gminabip  men     kur 

efs 

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine