men1 men2  men31

men4 men5  men6

Półkolonie 2020

Strona głównaDziałalność pozalekcyjna

Działalność pozalekcyjna

Działalność pozalekcyjna W ramach działalności pozalekcyjnej w Zespole Szkół w Maszewie Dużym prowadzone są różnego rodzaju zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej, organizowane przy czynnym udziale uczestników. Udział w proponowanych zajęciach opiera się na zasadzie dobrowolności. Wybrane przez uczniów formy aktywności są sposobem spędzania wolnego czasu, zapewniają wypoczynek, rozrywkę, kształcą i doskonalą, rozwijają pasje i zainteresowania oraz dają okazję do współpracy i współdziałania z innymi uczniami. Dzięki uczestnictwu w różnego rodzaju zajęciach pogłębiają się również pozytywne relacje z nauczycielami. Do form pozalekcyjnej aktywności uczniów zalicza się pracę w różnych organizacjach szkolnych, kołach zainteresowań a także udział w imprezach i uroczystościach szkolnych.

I Zajęcia pozalekcyjne

1. Dydaktyczno-wyrównawcze

- język polski

- matematyka

- język angielski

- język niemiecki

- chemia

- fizyka

2. Terapeutyczne

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- rewalidacja

- terapia logopedyczna

- terapia pedagogiczna

3. Bloki przedmiotowe

4. Koła przedmiotowe

- Koło języka polskiego

- Koło języka angielskiego

- Koło języka niemieckiego

- Koło matematyczne

- Koło historyczne

- Koło biologiczne

- Koło chemiczne

- Koło fizyczne

- Koło geograficzno-turystyczne

- Koło plastyczne

- Koło muzyczne

- Koło informatyczne

5. Koła zainteresowań:

- Koło Teatralne

- Koło Młodych Talentów

- Koło Turystyczno-Przyrodnicze

- Koło Arteterapii

- Koło Promocji Zdrowia

- Koło Gier Umysłowych

- Koło Informatyczne dla klas I - III szkoły podstawowej

- Koło Gier i Zabaw Ruchowych prowadzone metodyką zuchową

- Koło Plastyczne dla klas I-III szkoły podstawowej

- Koło „Omnibus”

- Koło misyjne

- Koło biblijne

- Koło humanitarne

- Koło Turystyczno- Geograficzne

- Koło Turystyczno-Rekreacyjne

- Koło Europejskie.

6.Organizacje szkolne:

- Szkolny Klub Europejski

- Szkolny Klub Sportowy

- Szkolny Klub „Wiewiórka”

- Samorząd Szkolny

7. Akcje szkolne oraz charytatywne

– wolontariat szkoły

- „Sprzątanie Świata”

- „Dzień Ziemi”

- „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”

- „Marzycielska Poczta”

- „Góra Grosza”

- „Podziel się Ciepłem”

- „Dzieci Pomagają Dzieciom Misji”

- „Kolędnicy Misyjni”

- „Bezpieczny Puchatek”

8. Inne:

- chór szkolny

- świetlica szkolna

II Imprezy i uroczystości szkolne Według kalendarza imprez i uroczystości w danym roku szkolnym.

III Formy działalności pozalekcyjnej

- wycieczki

- rajdy

- konkursy

- wieczory filmowe

- akademie i apele

Zajęcia pozalekcyjne pełnią istotną rolę w procesie kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży. Nie tylko przyczyniają się do rozwijania i pogłębiania zainteresowań, uzdolnień i zamiłowań twórczych, ale również mają formę wspomagającą wobec realizowanego programu nauczania. Mają wpływ na proces rozwoju psychicznego i intelektualnego. Pozalekcyjna działalność nauczycieli, prowadzona w sposób interesujący przynosi bardzo wiele korzyści edukacyjnych. Uczniowie mają lepsze wyniki w nauce, są bardziej zaangażowani w działalność szkoły, rozwijają potrzebę samorealizacji, kształtują i umacniają postawę odpowiedzialności i podejmowania różnorodnych zadań wobec najbliższego otoczenia. Dobrowolna przynależność do grupy o podobnych zainteresowaniach powoduje, że uczniowie nawiązują pozytywne relacje międzyludzkie, są lepiej przygotowani do funkcjonowania w społeczeństwie.

gminabip  men     kur 

efs 

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

Logo Magiczna Moc Bajek 1

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine