Strona głównaKalendarz roku szkolnego 2020/2021

gazetex


Informujemy, że składka na Radę Rodziców wynosi, podobnie jak w poprzednim roku, 40 zł na pierwsze dziecko, 20 zł na drugie. Zachęcamy do wpłat. W zakładce Rada Rodziców znajduje się ponadto rozliczenie finansowe za poprzedni rok. W zawiązku z aktualną sytuacją epidemiologiczną prosimy o wpłaty na rachunek bankowy: Bank Pekao SA: 91 1240 5657 1111 0010 9385 4660. Prosimy wpisać w tytule wpłaty: imię i nazwisko dziecka oraz klasę!


Spis przez telefon

Wesprzyj naszą gminę i spisz gospodarstwo rolne! - konkurs


Procedury bezpieczeństwa w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym informuje, że na podstawie  § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w dniu 15 września 2020 r.,  Rady Rodziców w dniu 23 września 2020 r. oraz Samorządu Uczniowskiego w dniu  25 września 2020 r.  ustalono  w roku szkolnym 2020/2021 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

12, 13 listopada 2020 r. (czwartek, piątek)

25 maja 2021 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty

26 maja 2021 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty

27 maja 2021 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty

28 maja 2021 r. (piątek)

4 czerwca 2021 r. (piątek)

W w/w dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.


Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz organizacyjny szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021

 

gminabip  men     kur 

efs 

Joomla templates by Joomlashine