Strona głównaRekrutacja Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Informujemy, że składka na Radę Rodziców wynosi, podobnie jak w poprzednim roku, 40 zł na pierwsze dziecko, 20 zł na drugie. Zachęcamy do wpłat. W zakładce Rada Rodziców znajduje się ponadto rozliczenie finansowe za poprzedni rok. W zawiązku z aktualną sytuacją epidemiologiczną prosimy o wpłaty na rachunek bankowy: Bank Pekao SA: 91 1240 5657 1111 0010 9385 4660. Prosimy wpisać w tytule wpłaty: imię i nazwisko dziecka oraz klasę!


Spis przez telefon

 

Wesprzyj naszą gminę i spisz gospodarstwo rolne! - konkurs


 

Procedury bezpieczeństwa w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym

Rekrutacja 2020 oddziały przedszkolne

Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie organizacji rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym na rok szkolny 2020/2021 (PDF)

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym na rok szkolny 2020/2021 (DOCX)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka (PDF)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka (DOCX)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (PDF)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (DOCX)

Zaświadczenie o zatrudnieniu (PDF)

Zaświadczenie o zatrudnieniu (DOCX)

Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym (PDF)

Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym (DOCX)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym w roku szkolnym 2020/2021 (PDF)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym w roku szkolnym 2020/2021 (DOCX)

UCHWAŁA NR 258/XXVIII/18 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów za poszczególne kryteria, przy rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała

Zarządzenie nr 5.2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie nr 6.2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2020/2021

gminabip  men     kur 

efs 

Joomla templates by Joomlashine