Strona głównaRekrutacja Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja 2020 oddziały przedszkolne

Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie organizacji rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym na rok szkolny 2020/2021 (PDF)

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym na rok szkolny 2020/2021 (DOCX)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka (PDF)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka (DOCX)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (PDF)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (DOCX)

Zaświadczenie o zatrudnieniu (PDF)

Zaświadczenie o zatrudnieniu (DOCX)

Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym (PDF)

Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym (DOCX)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym w roku szkolnym 2020/2021 (PDF)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym w roku szkolnym 2020/2021 (DOCX)

UCHWAŁA NR 258/XXVIII/18 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów za poszczególne kryteria, przy rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała

Zarządzenie nr 5.2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie nr 6.2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2020/2021

gminabip  men     kur 

efs 

Joomla templates by Joomlashine