Strona głównaRekrutacja Rekrutacja do klas pierwszych

Informujemy, że składka na Radę Rodziców wynosi, podobnie jak w poprzednim roku, 40 zł na pierwsze dziecko, 20 zł na drugie. Zachęcamy do wpłat. W zakładce Rada Rodziców znajduje się ponadto rozliczenie finansowe za poprzedni rok. W zawiązku z aktualną sytuacją epidemiologiczną prosimy o wpłaty na rachunek bankowy: Bank Pekao SA: 91 1240 5657 1111 0010 9385 4660. Prosimy wpisać w tytule wpłaty: imię i nazwisko dziecka oraz klasę!


Spis przez telefon

 

Wesprzyj naszą gminę i spisz gospodarstwo rolne! - konkurs


 

Procedury bezpieczeństwa w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym

Rekrutacja 2020 klasy pierwsze

Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie organizacji rekrutacji do klas pierwszychna rok szkolny 2020/2021

Zasady przyjęć do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym

Wniosek o przyjęcie kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły do pierwszej klasy w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym na rok szkolny 2020/2021 (PDF)

Wniosek o przyjęcie kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły do pierwszej klasy w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym na rok szkolny 2020/2021 (DOCX)

Zgłoszenie kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły do pierwszej klasy w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym na rok szkolny 2020/2021 (PDF)

Zgłoszenie kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły do pierwszej klasy w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym na rok szkolny 2020/2021 (DOCX) 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i jego rodziców (PDF)

Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i jego rodziców (DOCX)

Oświadczenie woli uczęszczania kandydata do Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym (PDF)

Oświadczenie woli uczęszczania kandydata do Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym (DOCX)

UCHWAŁA NR 259/XXVIII/18 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, a także liczby punktów za poszczególne kryteria, przy rekrutacji do klas I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Stara Biała

Zarządzenie nr 5.2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie nr 6.2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2020/2021

gminabip  men     kur 

efs 

Joomla templates by Joomlashine