Strona głównaDokumentyProgram wychowawczy szkoły

Podstawy prawne programu wychowawczego

Podstawy prawne programu wychowawczego:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17).
3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 r. (Dz.U. z 1997r. Nr 78, poz. 483) weszła w życie 17 października 1997 r.
4. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ONZ dn. 20.11.1989r. (Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz.526). Konwencja weszła w życie w stosunku do Polski 07.07.1991 r.
5. Program Polityki Prorodzinnej Państwa.
6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz. 826 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, nowelizacja tej ustawy o zakazie handlu "dopalaczami” z 2010 r.).

gminabip  men     kur 

efs 

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine