Wielkanocna Zbiórka Żywności

logoW dniach 15-22 marca 2021 roku Szkolny Wolontariat po raz kolejny włączył się w Wielkanocną Zbiórkę Żywności. Zbiórka żywności z uwagi na sytuację epidemiologiczną odbyła się na terenie szkoły.

Przy drzwiach wejściowych wystawiono kosze, do których zbierano żywność o długim terminie przydatności i środki czystości.

Zebrane produkty przekazano na rzecz podopiecznych Caritas Diecezji Płockiej i Mariawitów, tak aby każdy potrzebujący mógł cieszyć się wielkanocnym śniadaniem.

Serdeczne dziękujemy wolontariuszom i wszystkim ludziom dobrego serca za udział w Wielkanocnej Zbiórce Żywności.

Ela 013

Ela 020

Ela 021

Ela 022