Bezpieczeństwo danych osobowych podczas zdalnego nauczania

szkolaSzanowni Państwo, Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania. To materiał, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość.

Z poradnika mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie. Dodatkowo UODO opracowało zestaw dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych podczas kształcenia na odległość. Są to najważniejsze zasady, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online. Materiały te są dostępne na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa