Sprzątanie świata

miniW piątek, 20 września 2019 roku, wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata”. Tematem tegorocznej edycji było hasło "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!".

W ramach akcji wychowawcy klas na godzinach wychowawczych i zajęciach świetlicowych przeprowadzili pogadanki na temat genezy, przebiegu i znaczenia akcji Sprzątania Świata oraz mobilizowali do podejmowania działań, dzięki którym nie będziemy tworzyć niepotrzebnych odpadów. Nauczyciele szczególnie zachęcali uczniów, aby stawali się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji chronili okoliczne środowiska naturalne.

Uczniowie klas siódmych razem z nauczycielami i leśniczymi Leśnictwa Brwilno przyłączyli się do porządkowania terenów leśnych przylegających do miejscowości Maszewo Duże. Wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyli do walki o czysty las. Wszyscy pracowali solidnie i z wielkim zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, dbając o stan najbliższego środowiska. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów klas siódmych udało się zebrać 34 worki pełne odpadów. Zaskoczeniem dla wszystkich był fakt, że mimo obowiązku segregacji śmieci, odpady życia społecznego znajdowano wszędzie, a worki napełniały się w zaskakująco szybkim tempie. Akcja przyniosła zamierzone efekty. Tegoroczne działania uświadomiły uczniom, że porzucone w lesie szklane i plastikowe butelki, foliowe torby i opakowania po produktach spożywczych, stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla naszego środowiska.

Praca na rzecz ochrony środowiska trwa w naszej szkole przez cały rok. Dziękujemy uczniom za ich ogromne zaangażowanie w tę akcję, która jest dowodem na to, że jesteśmy świadomi, co do zgubnych konsekwencji zanieczyszczenia naszej planety.

Koordynatorami przedsięwzięcia były panie: Beata Rękawek, Joanna Kranc, Aneta Bielska.