Strona głównaAktualnościUdział w projekcie „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w gminie Stara Biała”

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym informuje, iż Zarządzeniem Nr 23.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia jednego Inspektora Ochrony Danych w Gminie Stara Biała został powołany Inspektor Ochrony Danych - pracownik Urzędu Gminy Stara Biała - Pani Magdalena Łabędzka. Z Inspektorem Ochrony Danych, można się skontaktować poprzez e-mail: iod@starabiala.pl


Przypominamy o wysokości wpłat na Radę Rodziców. Wpłata za pierwsze dziecko wynosi 40 zł, za drugie 20zł. 

Udział w projekcie „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w gminie Stara Biała”

Informujemy, że Gmina Stara Biała otrzymała dofinansowanie unijne na doposażenie 4 szkół podstawowych z terenu Gminy - SP w Maszewie Dużym, SP w Starych Proboszczewicach, SP w Starej Białej oraz SP w Wyszynie. Projekt pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała” będzie realizowany w okresie od 01.09.2018 do 30.06.2019 r.

We wszystkich szkołach zaplanowano organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, niezbędne na rynku pracy, zajęcia rozwijające umiejętności językowe, warsztaty z native speakerem, warsztaty przyrodnicze, oraz matematyczne kółka zainteresowań.

W ramach dodatkowego wsparcia przewidziano również indywidualne zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zajęcia dodatkowe, przygotowujące uczniów do egzaminu ośmioklasisty. Wszystkie szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dodatkowych, m.in. doposażone zostaną pracownie przyrodnicze, językowe, matematyczne oraz komputerowe.

Wartość projektu: 500 562,50 zł

Dofinansowanie: 469 762,50 zł

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa X "Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” oraz ze środków Budżetu Państwa.

Informacja o rozpoczętej rekrutacji uczniów do udziału w projekcie pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała”

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Projektu w okresie od 14.09.2018r. do 30.09.2018r. będzie przeprowadzana rekrutacja do bezpłatnego udziału w niniejszym projekcie. Proces rekrutacji uczniów obejmuje:

- złożenie „Formularza zgłoszeniowego dziecka na zajęcia pozalekcyjne” stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji projektu - formularz można składać w sekretariacie szkoły lub u koordynatora projektu pani Renaty Szulborskiej,
- ustalenie przez zespół do spraw rekrutacji listy uczniów zakwalifikowanych i listy rezerwowych,
- lista uczniów zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia dostępna będzie u szkolnego koordynatora projektu pani Rnaty Szulborskiej i w sekretariacie szkoły.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji projektu

2. Oświadczenie uczestnika projektu

3. Formularz zgłoszenia dziecka na zajęcia pozalekcyjne odbywające się w ramach projektu

4. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

5. Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku

 

gminabip  men     kur 

efs 

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine