Zastępstwa w dniu 05.04.2019 piątek
Marta Durzyńska
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 św(1) - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, ś Joanna Dylewska  
6 2 św(1) - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, ś Joanna Dylewska  
7 2 św(1) - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, ś Olga Szygoska  
8 2 św(1) - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, ś Olga Szygoska  
9 2 św(1) - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, ś Olga Szygoska  
       
Jerzy Gawliński
lekcja opis zastępca uwagi
2 0 b - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 0 a - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 6 b - Muzyka, 19 Anna Guzanek  
6 6 a - Muzyka, 19 Marek Zachaj  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 p0 Piotr Lewicki  
6 p0 Marek Zachaj  
       
Małgorzata Matyaszek
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 a - Edukacja wczesnoszkolna, 26 Aneta Bielska  
4 3 a - Edukacja wczesnoszkolna, 26 Aneta Bielska  
5 3 a(1) - Zajęcia komputerowe, 32 Aneta Bielska złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 p0 Aneta Bielska  
4 p1. Ewa Zembik  
       
Irena Milczarek
lekcja opis zastępca uwagi
3 0 b - Obowiązki nauczyciela dzieci 6 - letnich w przedszkolu, 5 Wioleta Smolińska  
4 0 b - Obowiązki nauczyciela dzieci 6 - letnich w przedszkolu, 5 Joanna Słomska  
5 0 b - Obowiązki nauczyciela dzieci 6 - letnich w przedszkolu, 5 Joanna Słomska  
6 0 b - Obowiązki nauczyciela dzieci 6 - letnich w przedszkolu, 5 Wioleta Smolińska  
7 6 c - Wychowanie do życia w rodzinie, 19 Anna Żółtowska  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 p2 Anna Żółtowska  
       
Łukasz Rakowski
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 c - Przyroda, 25 Joanna Borkowska  
2 6 a - Wychowanie fizyczne, 11 Jacek Obrębski  
3 8 b(1) - Wychowanie fizyczne, h1 Krzysztof Zdziemborski  
4 5 c - Wychowanie fizyczne, h2 Agnieszka Kowalewska  
5 4 b - Wychowanie fizyczne, 12 Agnieszka Kowalewska  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 s Jacek Obrębski  
3 s Krzysztof Zdziemborski  
4 h Agnieszka Kowalewska  
5 h Agnieszka Kowalewska  
       
Agnieszka Salamon
lekcja opis zastępca uwagi
2 5 a - Matematyka, 32 Piotr Lewicki  
3 6 b - Matematyka, 32 Piotr Lewicki  
4 8 a - Matematyka, 32 Monika Olewnik  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 p1    
2 p1. Piotr Lewicki  
       
Artur Szymański
lekcja opis zastępca uwagi
2 4 b - Język angielski, 25 Justyna Posiadeł  
3 7 b(2) - Język angielski, 29 Anna Szymańska  
4 5 a - Język angielski, 34 Anna Szymańska  
5 7 b - Zajęcia z wychowawcą, 35 Ewa Zembik  
6 4 a - Język angielski, 35 Anna Guzanek  
7 7 b(1) - Język angielski, 35 Justyna Posiadeł złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 p. Anna Szymańska  
6 p Anna Guzanek  
7 p    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN